Veelgestelde vragen

Vind hier alle antwoorden op de meest gestelde vragen.

Veelgestelde vragen

Advies op locatie

Kan ik voorbereidingen treffen voor de afspraak met de adviseur?

Voor de afspraak is het niet noodzakelijk om voorbereidingen te treffen. Onze persoonlijk adviseur helpt je ten alle tijden graag verder.

Ben je op zoek naar een verwarmingsinstallatie die als primaire verwarmingsbron gaat dienen? Dan vragen wij je wel om een warmteverliesberekening te overleggen. Indien je niet over een warmteverliesberekening beschikt is het aangeraden om de historische energie verbruiksgegevens per jaar en per maand te kunnen overleggen. Tevens zullen wij vragen naar het bouwjaar en de gebruiksoppervlakte van het gebouw c.q. object om je zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Ik beschik niet over een warmteverliesberekening, kan Nova Clima mij verder helpen?

Ja, ook zonder warmteverliesberekening kan Nova Clima je verder helpen. Wel is een warmteverliesberekening het beste uitgangspunt om tot het op te stellen vermogen van het klimaatsysteem te komen. Historische verbruiksgegevens kunnen mogelijk niet representatief blijken, om deze reden gelden er aanvullende voorwaarden indien het vermogen van de klimaatinstallatie hierop gebaseerd wordt. Lees hier onze algemene voorwaarden.

Offerte en installatieplan

Hoe worden de leidingen weggewerkt door Nova Clima?

Dit is divers en per situatie afhankelijk. Heb je twijfel of vragen over hoe jouw leidingen worden weggewerkt? Neem dan gerust contact op met je persoonlijke adviseur.

In beginsel worden zichtbare (lees opbouw) koelleidingen afgewerkt met een witte kunststof goot. Indien dit (deels) niet mogelijk is kan het voorkomen dat bepaalde delen zichtbaar en ‘bloot’, zonder gootwerk, worden gemonteerd. Er zijn keuzemogelijkheden beschikbaar voor de kleur goot.

Water, CV-leidingen en afvoerleidingen worden tevens zichtbaar (opbouw) gemonteerd.

Onze stroomkabels zijn voorzien van een beschermlaag. Veelal lopen de stroomkabels parallel aan de koelleidingen en worden derhalve afgewerkt in dezelfde kunststof goot. Eventuele losse kabels in het interieur worden waar mogelijk afgewerkt met witte kabelgoot. Overige kabels worden waar mogelijk afgewerkt met een PVC pijp.

Het is mogelijk dat leidingwerk onder dakpannen wordt weggewerkt.

 Nova Clima zal een aantal afwerkingsmethodes niet verrichten. Wanneer jezelf de nodige voorbereiden treft kan in de meeste gevallen in overleg wel het volgende gerealiseerd worden:

 • Leidingwerk wegwerken in reeds gefreesde sleuven of open wanden;
 • Leidingwerk wegwerken in de grond die reeds is uitgegraven;
 • Leidingwerk wegwerken in een reeds opengebroken koof of schacht;
 • Leidingwerk wegwerken achter reeds gedemonteerde gevelbeplating;
 • Leidingwerk wegwerken onder een reeds open gelegde vlonder.
Is er subsidie verkrijgbaar op mijn klimaatinstallatie?

Op nagenoeg al onze lucht/water warmtepompen is een ISDE-subsidie verkrijgbaar. Dit is een vast bedrag, afhankelijk van het type warmtepomp dat bij jou geplaatst wordt. Wil je weten wat het actuele subsidiebedrag is voor jouw type warmtepomp? Neem dan gerust contact op met jouw persoonlijk adviseur.

In de meeste gevallen is er geen subsidie verkrijgbaar op lucht/lucht warmtepompen (airconditioners) voor particulieren. Zakelijke klanten komen mogelijk in aanmerking voor de EIA subsidie. 

Heb je hulp nodig bij jouw subsidie aanvraag? Dan helpt onze partner HGM je graag verder. Bekijk hier de informatiepagina:  Nova Clima – HGM

Heb ik een vergunning nodig voor het plaatsen van een buitendeel?

Voor het plaatsen van een buitendeel kan een omgevingsvergunning nodig zijn, maar dit is lang niet altijd het geval. Wij adviseren je om contact op te nemen met de gemeente om na te vragen of een vergunning of melding in jouw situatie vereist is.

Mijn buitendeel komt op de grond te staan, is het nuttig om een grindbak aan te (laten) leggen?

Tijdens het verwarmen kan er condenswater van het buitendeel ‘lekken’. Om te voorkomen dat er een plas water onder het buitendeel ontstaat kan het om deze reden nuttig zijn een grindbak voor te bereiden.

Omdat een buitendeel zwaar kan zijn en het gewicht van een unit onevenredig verdeeld is, is het noodzakelijk om de grond onder de opstellingsbalken van het buitendeel te verharden, bijvoorbeeld door middel van opsluitbanden of stoepbanden. Informeer bij je persoonlijk adviseur voor de betreffende maatvoeringen voor jouw type buitendeel wanneer je een grindbak gaat voorbereiden.

Mijn buitendeel komt dicht op de erfgrens te staan, leidt dit tot geluidsoverlast voor mijn buren?

Op de erfgrens mag het buitendeel overdag maximaal 45 dB(A) produceren en ‘s nachts 40 dB(A), voor alle waarden daarboven kan gesproken worden van geluidsoverlast. In de meeste gevallen is het buitendeel zodanig te plaatsen dat de geluidsproductie op de erfgrens onder deze waarden blijft. De afstand tot de erfgrens en de uitblaasrichting van de ventilator spelen hierin een belangrijke rol.

Raadpleeg onze website of folder of neem gerust contact op met jouw persoonlijk adviseur voor de geluidsproductie waardes van jouw buitendeel.

Wil je exact uitreken hoeveel dB(A) jouw buitendeel produceert op de erfgrens? Gebruik dan de rekentool op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/11/12/rekentool-geluid-van-buiten-opgestelde-installaties-voor-warmte–en-koudeopwekking

Mijn buitendeel wordt voorzien van een omkasting, wat zijn de voor- en nadelen?

Onze aluminium omkastingen zijn gericht op het esthetisch verbeteren van de installatie. De omkasting heeft geen nut wat betreft geluidsreductie.

Indien je bij lagere buitentemperaturen gaat verwarmen met een warmtepomp kan condens op de omkasting gaan aanrijpen. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat een goede werking van het buitendeel wordt verhinderd.

Donkere omkastingen die zijn blootgesteld aan zonlicht kunnen leiden tot een lager rendement en vermogen tijdens het koelen.

Mijn airconditioner wordt in een gang / overloop / hal geplaatst, wat zijn de voor- en nadelen?

Indien je de airconditioner in een overloop of soortgelijke ruimte laat plaatsen, met als doel aansluitende kamers te koelen of te verwarmen, dan kan dit tot beperkingen in de functie en de effectiviteit leiden. Een airconditioner is primair ontworpen om de specifieke ruimte te conditioneren waarin deze is geplaatst.

Wel is het bij een goede vrije luchtstroom en aangepast gebruik soms mogelijk om aangrenzende kamers te koelen tot een behaaglijk niveau. Daarbij is het grote voordeel dat dit een  lagere investering vergt dan het plaatsen van airconditioning in elke ruimte apart.

Mijn airconditioner wordt voorzien van een condenspomp, wat zijn de voor- en nadelen?

Een airco ‘verzamelt’ condenswater en moet daarom altijd voorzien worden van een afvoersysteem. Zonder condenspomp is het noodzakelijk om de afvoerleiding onder afschot te monteren. Met een condenspomp  is dit niet noodzakelijk en biedt daarom meer flexibiliteit in de installatiemogelijkheden.

Een condenspomp maakt wel geluid. In leefruimtes of utiliteitsgebouwen leidt dit doorgaans nauwelijks tot klachten. In slaapkamers kan dit wel tot klachten leiden.

Een condenspomp vergt daarnaast extra onderhoud.

Mijn warmtepomp wordt aangesloten op het bestaande leiding- en afgiftesysteem, werkt dit goed samen?

Onze hybride warmtepompsystemen kunnen nagenoeg altijd aangesloten worden op het bestaande leiding- en afgiftesysteem. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan aanpassing noodzakelijk zijn.

De meeste all-electric warmtepompen zijn lage temperatuursystemen en werken uitsluitend samen met een leiding- en afgiftesysteem dat geschikt is voor lage temperaturen. In de praktijk betekent dit een grotere diameter hoofd CV-leiding en een afgiftesysteem zoals vloerverwarming of lage temperatuur radiatoren.

Twijfel je over de geschiktheid van jouw leidingwerk? Neem dan gerust contact op met jouw persoonlijk adviseur.

Mijn warmtepomp wordt aangesloten op een nieuw leiding- en afgiftesysteem, wat kan ik het beste kiezen?

Een warmtepomp werkt het best met een laag temperatuur afgiftesysteem. Vloerverwarming is bij uitstek geschikt om te werken met een warmtepomp, maar er kan ook gedacht worden aan ventilatorconvectoren of lage temperatuur radiatoren.

Maak bij de leverancier/installateur van het afgiftesysteem kenbaar dat je voornemens bent te verwarmen met een all-electric warmtepomp en op basis van een lage aanvoertemperatuur.

Daarnaast is het belangrijk om een juiste diameter CV-leiding toe te passen. Jouw persoonlijk adviseur kan je vertellen welke diameter wij adviseren, gebaseerd op het vermogen van de warmtepomp. De leverancier/installateur van het afgiftesysteem kan jou het beste informeren over de CV-leidingdiameter van de betreffende aftakking.

Mijn klimaatinstallatie is onderdeel van een renovatieproject / verbouwing, waar moet ik op letten?

Om je zo goed als mogelijk van dienst te kunnen zijn vragen wij jou om Nova Clima up to date te houden over alle zaken die direct of indirect invloed kunnen hebben op de (installatie van de) klimaatinstallatie. Denk hierbij in het bijzonder aan de volgende zaken:

In geval van een airconditioner:

 • Planning

Overleg met jouw persoonlijk adviseur wat de juiste timing is voor het laten installeren van de airconditioner. Veelal is dit aan het einde van het project.

Soms is het noodzakelijk om de installatie over meerdere fases te verdelen. Bijvoorbeeld wanneer leidingen worden weggewerkt in een wand. In dat geval is het van belang dat wij spoedig op de hoogte worden gesteld wanneer het plannen van een bepaalde fase mogelijk is. Dit om vertragingen in het (ver)bouwproces te voorkomen.

 • Voorbereidende werkzaamheden

Indien er afspraken zijn gemaakt over voorbereidende werkzaamheden, bijvoorbeeld het voorbereiden van een vaste afvoer, is het belangrijk om overleg te voeren over zaken als positie en leidingdiameters. Indien vereist kan Nova Clima een extra bezoek inplannen ten behoeve van overleg (al dan niet met de aannemer) en het aftekenen van posities.

Regel jij zelf of de aannemer de stroomvoorziening? Lees dan de FAQ: Ik regel zelf de stroomvoorziening voor mijn klimaatinstallatie. Aan welke eisen moet deze voldoen?

In geval van een warmtepomp:

 • Planning

Overleg met jouw persoonlijk adviseur wat de juiste timing is voor het laten installeren van de warmtepomp. Veelal is dit aan het einde van het project.

Soms is het noodzakelijk om de installatie over meerdere fases te verdelen. Bijvoorbeeld wanneer leidingen worden weggewerkt in een wand. In dat geval is het van belang dat wij spoedig op de hoogte worden gesteld wanneer het plannen van een bepaalde fase mogelijk is. Dit om onnodige vertragingen in het (ver)bouwproces te voorkomen.

 • Aanleggen afvoer, CV-, en waterleidingen

De afvoer, CV-, en waterleidingen dienen aanwezig te zijn in de ruimte en binnen één meter waar het binnendeel van de warmtepomp wordt geplaatst.

De afvoer dient tenminste 40 mm te zijn.

In geval van een all-electric warmtepomp is het zeer belangrijk om een afdoende diameter van de hoofd CV-leiding toe te passen. Jouw persoonlijk adviseur kan je hier meer over vertellen.

Voor een hybride warmtepomp volstaat in de meeste gevallen een 22 mm (uitwendig) koperen hoofd CV-leiding.

 • Type afgiftesysteem en vloerverwarming (verdeler)

De warmtepomp werkt het best met een lage temperatuur afgiftesysteem. De meeste warmtepompen zijn ongeschikt voor een hoge temperatuur afgiftesysteem zoals traditionele radiatoren.

Vloerverwarming is bij uitstek geschikt als lage temperatuur afgiftesysteem. Houd hierbij wel rekening met de juiste diameter en hart op hartafstand. Kan de gehele woning werken op dezelfde lage aanvoerwatertemperatuur? Dan kun je het beste een vloerverwarmingsverdeler kiezen zonder mengstation. Informeer altijd je vloerverwarming installateur over het gegeven dat je een warmtepomp laat plaatsen.

Het eventueel spoelen van de vloerverwarming dient primair te worden verzorgd door de installateur van de vloerverwarming.

Indien Nova Clima geacht wordt een opstartprotocol voor de vloerverwarming in te stellen dient dit van tevoren kenbaar te worden gemaakt.

 • Bediening

Afhankelijk van het type bediening kan het noodzakelijk zijn dat je voorbereidingen dient te treffen teneinde een goede installatie. Let op de volgende zaken:

– In geval van een hoofdthermostaat regeling: Op de montageplaats van de thermostaat dient een kabel aanwezig te zijn in de wand. Vraag bij jouw persoonlijk adviseur naar de voorgeschreven kabeldikte. In de meeste gevallen betreft dit een 2×0,75mm2 kabel.

– In geval van een zoneregelsysteem: Bij de vloerverwarmingsverdeler dient een vrije wandcontactdoos met aarding aanwezig te zijn. Evenals flowmeters en het legplan van de vloerverwarming inclusief leidinglengtes en voldoende installatieruimte voor servomotoren. Kies je voor bedrade thermostaten? Ook dan zal een kabel in de wand vereist zijn.

– In geval van een regelsysteem van derden: Bespreek met je persoonlijk adviseur de mogelijkheden. Aan/uit gestuurde systemen met een beperkt aantal schakelingen per uur zijn over het algemeen geschikt. Opentherm producten niet.

 • Bouwtekening, indelingstekeningen en bouwoverleg

Indien noodzakelijk vragen wij je bouwtekeningen, indelingstekeningen en tot zover relevante notulen van bouwoverleggen te delen met Nova Clima. Indien de plaatsing van de warmtepomp nauw luistert, bijvoorbeeld doordat direct omliggende ruimte zal worden toegepast voor een ander doel, is een indelingstekening vereist. Jouw persoonlijk adviseur informeert je graag verder over de nodige installatieruimte.

Werking airconditioner

Hoe werkt een airco?

Een airco onttrekt warmte uit de ruimte en verplaatst dit door middel van een gesloten koudemiddelkring naar het buitendeel. Dit proces kan ook omgekeerd worden om te verwarmen.

Om de energie efficiënt te onttrekken wordt er een luchtcirculatie op gang gebracht. De bestaande lucht wordt hierdoor niet alleen gekoeld of verwarmd maar ook gezuiverd van stof en pollen.

Verbruikt een airco veel energie?

Onze moderne split-airco systemen zijn zeer efficiënt en verbruiken relatief weinig energie. Om deze reden wordt de airco ook steeds vaker gebruikt als primaire verwarmingsbron. Wil je exact weten hoeveel jouw airco op jaarbasis verbruikt? Raadpleeg dan onze website of folder of neem gerust contact op met jouw persoonlijk adviseur voor de verbruikswaardes van jouw airco.

Mobiele airco’s, zoals deze verkrijgbaar zijn bij de bouwmarkt, staan echter bekend als energieslurpers.

Hoe meet een airco de kamertemperatuur?

De meeste airco’s meten alleen de retourlucht temperatuur. Dit wijkt af van de daadwerkelijke kamertemperatuur.

Deze afwijking is normaal en komt door verschillende factoren zoals de instelling van de ventilatorsnelheid, de grootte en warmteverliezen van de ruimte en het gegeven dat warme lucht stijgt.

De besturingslogica is zo ontworpen om deze effecten zo goed als mogelijk te compenseren. In de praktijk kan dit het volgende inhouden. De door jou ingestelde temperatuur is 20 graden. De airco vertaald (lees compenseert) dit naar een target temperatuur van 22,5 graden. De daadwerkelijke uitschakeltemperatuur wordt daarmee 24,5 graden. De laatste 2 graden verschil is de marge waarin de unit kan opereren.

Is een airco geschikt om mijn huis mee te verwarmen?

Al onze airconditioners zijn voorzien van een verwarmfunctie, waarmee je op een efficiënte wijze de ruimte kunt verwarmen.

 

Houd er rekening mee dat het vermogen van de airco afneemt naarmate de buitentemperatuur daalt. Om deze reden zit er een beperking op de mogelijkheid om een ruimte te verwarmen met de airco. In welke mate jouw airco in staat is een ruimte zelfstandig te verwarmen is afhankelijk van de situatie. Raadpleeg onze website of folder of neem contact op met je persoonlijk adviseur voor de verwarmingscapaciteit bij koudere omgevingstemperaturen.

Tevens zal de airco tijdens het verwarmen regelmatig ontdooicyclusen moeten draaien indien de omgevingstemperatuur 5 graden of lager is. Hierdoor wordt het verwarmingsproces kortstondig onderbroken, hetgeen kan leiden tot een temperatuurdaling van de ruimte.

Maakt een airco geluid?

Ja, een airco produceert op verschillende manieren geluid. Doorgaans leidt dit niet tot gebruikersklachten.

In het binnendeel van de airco is een ventilator ingebouwd. Hiermee wordt lucht weggeblazen. De ventilator zorgt voor geluid. De geluidssterkte is afhankelijk van de ingestelde ventilatorsnelheid, maar kan in de meeste gevallen gereduceerd worden tot 19 dB(A).  Raadpleeg onze website of folder of neem contact op met je persoonlijk adviseur voor het geluidsniveau van het betreffende type binnendeel.

Naast de ventilator is het mogelijk dat er geluiden waarneembaar zijn in het leidingwerk, vergelijkbaar met het geluid van CV-leidingen. Dit komt doordat er een koudemiddel door het leidingwerk heen stroomt.

Tot slot produceert het buitendeel geluid. Ook deze is voorzien van een ventilator die leidt tot geluidsproductie. Om trillingen te voorkomen gebruikt Nova Clima hoge rubberen balken. Lees de meest gestelde vragen bij installatieplan airconditioner om te oordelen of dit leidt tot geluidsoverlast.

Werking warmtepomp

Hoe werkt een warmtepomp?

Een (lucht/water) warmtepomp haalt ‘gratis’ hernieuwbare energie uit de buitenlucht. Ze zijn daarom een duurzaam en energiebesparend alternatief voor een gasgestookte cv-ketel. Een warmtepomp heeft minder CO2-uitstoot en verbruikt minder energie dan de meeste alternatieven. Door de besparing op de energierekening kan de investering van de warmtepomp in de meeste gevallen worden terugverdiend.

Het buitendeel onttrekt energie uit de buitenlucht en verplaatst dit door middel van een koudemiddelkring naar het binnendeel in huis. Hier wordt de energie uitgewisseld met het water dat door je afgiftesysteem en boiler stroomt.

De meeste all-electric warmtepompen zijn uitsluitend geschikt voor een lage temperatuur leiding- en afgiftesysteem. Indien je huidige leiding- en afgiftesysteem uitsluitend geschikt is voor hogere temperaturen, kun je het best kijken naar een hybride of all-electric Midden Temperatuur (MT) of Hoog Temperatuursysteem (HT) warmtepomp oplossing.  

Twijfel je of heb je vragen over de warmtepomp  neem dan gerust contact op met jouw persoonlijk adviseur. 

Hoe regelt de warmtepomp zichzelf?

De meeste warmtepompen worden geregeld op basis van een hoofdthermostaat. Dit kan een thermostaat zijn van de warmtepomp zelf of een thermostaat van derden, mits deze voldoet aan de aansluitvoorwaarden. Doorgaans zijn aan/uit thermostaten van derden geschikt. Opentherm systemen niet.

De warmtepomp kan ook aangestuurd worden door middel van een zonneverwarmingssysteem. Hierdoor kan ieder vertrek afzonderlijk het signaal naar de warmtepomp sturen om aan te gaan. Het is dan niet noodzakelijk dat er ‘vraag’ is vanuit de hoofdthermostaat. Ook hiervoor geldt dat dit in ieder geval een aan/uit gestuurd systeem dient te betreffen.

Tot slot kan de warmtepomp ook worden geconfigureerd zodat deze  op basis van de eigen retourwatertemperatuur zich regelt. Hierdoor is de aansturing vanuit een thermostaat niet nodig. Ruimtes moeten afzonderlijk open of dicht gezet kunnen worden door middel van naregeling.

Hoe werkt de boiler van de warmtepomp?

Een warmtepomp zal de warmtapwatervoorziening realiseren door middel van een boiler. Het water in het boilervat wordt langzaam verwarmd tot de ingestelde temperatuur. Het formaat van de boiler en de ingestelde temperatuur bepaald hoeveel warm water je op een zeker moment tot je beschikking hebt en hoeveel energie de boiler verbruikt.

Twijfel je over het juiste formaat van de boiler? Jouw persoonlijk adviseur helpt je graag verder.

Waarvoor dient het buffervat van de warmtepomp?

Op de retour CV-leiding wordt een buffervat gemonteerd. Wanneer het buitendeel aanrijpt zal deze kortstondig een ontdooicyclus draaien. Dit betekent dat de warmtepomp zijn cyclus omdraait en energie gaat onttrekken uit het CV-circuit. Het buffervat dient dan als energieopslag om te garanderen dat de ontdooicyclus kan worden voltooid en om te voorkomen dat de temperatuur in huis daalt.

Kan ik koelen met mijn warmtepomp?

De meeste lucht/water warmtepompen van Nova Clima zijn optioneel te voorzien van een (actieve) koelfunctie. Met deze koelfunctie is het mogelijk om water van ca 18 graden door het vloerverwarmingsysteem te sturen. Een gebouw kan hier enkele graden mee koelen ten opzichte van de buitentemperatuur.

Met radiatoren is het niet mogelijk te koelen. Met ventilatorconvectoren is het mogelijk gekoeld water van ca 7 graden toe te passen. Hiermee kun je verder terug koelen dan met vloerverwarming. Het is hierbij wel noodzakelijk om de CV-leidingen  dampdicht te laten isoleren en de ventilatorconvectoren te voorzien van een afvoersysteem.

 In verband met de hoge luchtvochtigheid is het niet mogelijk om badkamers te koelen. Ruimtes die niet geschikt zijn voor het koelen dienen door middel van afsluiters te worden afgesloten in de koelstand.

Afspraak installatie

Welke voorbereidingen moet ik treffen voor mijn installatie afspraak?

Nova Clima zal werkzaamheden moeten uitvoeren op de beoogde installatie plekken van de binnen- en buitendelen en de plekken waar kabel- of leidingwerk wordt gemonteerd. Ten aanzien van deze werkplekken vragen wij je om de ruimtes vrij te maken van spullen en deze stofzuigerschoon achter te laten. Daarnaast zal er toegang gegeven moeten worden tot  alle benodigde ruimtes. Houd in het bijzonder rekening met de meterkast, vliering en knieschotten.

Indien wij werkzaamheden gaan verrichten in de kruipruimte vragen wij je om te controleren of de kruipruimte droog is.

Wij stellen het zeer op prijs als er een vrije parkeerplaats beschikbaar is op het installatieadres.

Indien er een hoogwerker wordt ingezet is het een vereiste dat er een parkeerplek is vrijgehouden. Bij twijfel kun je contact opnemen met jouw persoonlijke adviseur.

Ik regel zelf de stroomvoorziening voor mijn klimaatinstallatie, aan welke eisen moet deze voldoen?

Indien je zelf de stroomvoorziening regelt voor de klimaatinstallatie sturen wij informatie mee over de afzekerwaarde, de spanningsvorm (220-230V of 380-400V) en de plek waar deze aanwezig moet zijn.

De stroomvoorziening dient ten alle tijden te worden voorzien van aarding. Voor een 1-fase voeding pas je een 3-aderige kabel toe. Voor een 3-fase voeding pas je een 5-aderige kabel toe. Op basis van de afzekerwaarde bepaal je middels onderstaand schema de toe te passen kabeldoorsnede (in mm2).

Afzekerwaarde.   Kabeldoorsnede

16A.                    2.5mm2

20A.                    2.5mm2

25A.                   4.0mm2

32A.                   6.0mm2

*Let op, de genoemde kabeldikte zijn gebaseerd op een maximale kabellengte van 50 meter en een automaat zekering.

Houd een overlengte op de kabel van tenminste 3 meter.

Ingebruikname klimaatsysteem

Waar vind ik de gebruikershandleiding van mijn klimaatsysteem?

Voor alle voorschriften en het in gebruik nemen van het klimaatsysteem is het raadzaam de gebruikershandleiding aandachtig door te nemen. Het onjuist toepassen van het klimaatsysteem kan leiden tot gebruikersklachten of kan ervoor zorgen dat het apparaat niet werkt zoals verwacht.

Het montageteam laat een hard copy van gebruikershandleiding achter bij het binnendeel van jouw klimaatinstallatie. Indien je deze bent verloren of een digitale versie wenst te ontvangen kun je gerust contact opnemen met jouw persoonlijk adviseur.

Hoe zou ik mijn airco moeten gebruiken voor een optimale werking?

Wij adviseren je altijd om handmatig de juiste modus (koelen, verwarmen, drogen) in te stellen. De automatische stand kan in sommige gevallen leiden tot gebruikersklachten.

Daarnaast adviseren wij om de ventilatorsnelheid in de automatische stand te zetten voor de optimale werking.

Zorg dat ramen en deuren van de te verwarmen of te koelen niet onnodig zijn geopend. Indien je beschikt over zonwering, maak hier gebruik van.

Hoe zou ik mijn warmtepomp moeten gebruiken voor een optimale werking?

De warmtepomp werkt het efficiëntst op een zo laag mogelijke aanvoerwatertemperatuur. Op basis van de buitentemperatuur zal de warmtepomp een bepaalde aanvoerwatertemperatuur toepassen. Dit wordt ook wel een stooklijn genoemd. 

 

Tijdens het jaarlijks onderhoud zal de monteur vragen of de gehanteerde stooklijn naar beneden bijgesteld kan worden. Uiteindelijk zal een te lage aanvoerwatertemperatuur leiden tot comfortverlies; De woning wordt niet meer warm genoeg. Het doel is dan ook om de ideale balans vinden tussen enerzijds efficiëntie en anderzijds comfort.

In de meeste gevallen wordt een warmtepomp toegepast in combinatie met vloerverwarming. Omdat vloerverwarming een traag systeem betreft kun je normaliter het beste geen nachtverlaging toepassen. Omdat er dan geen kritische opwarmfase is, wordt in de praktijk energie bespaard.

Indien je met een (hybride) warmtepomp werkt in combinatie met radiatoren kan nachtverlaging wel leiden tot energiebesparing. Of het kan, en in welke mate, is mede afhankelijk van de isolatiewaarde, aanvoertemperatuur en de standaard ingestelde gewenste kamertemperatuur.

Onderhoud klimaatsysteem

Welke voorbereidingen moet ik treffen voor mijn onderhoudsafspraak?

Nova Clima zal werkzaamheden moeten uitvoeren op de installatie plekken van de binnen- en buitendelen .Ten aanzien van deze werkplekken vragen wij je om de ruimtes vrij te maken van spullen en deze stofzuigerschoon achter te laten.

Indien er een hoogwerker wordt ingezet is het een vereiste dat er een parkeerplek is vrijgehouden. Bij twijfel kun je overleggen met jouw persoonlijke adviseur.

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd tijdens mijn onderhoudsafspraak?

Dit is per type installatie afhankelijk. De meest voorkomende onderhoudswerkzaamheden zijn als volgt:

 • De werking van het klimaatsysteem wordt grondig gecontroleerd;
 • De instellingen van het klimaatsysteem worden nauwkeurig nagelopen;
 • Eventuele filters worden gecontroleerd, gereinigd en/of vervangen;
 • De isolatie van de koelleidingen worden nagelopen;
 • De verdamper en condensor worden gecontroleerd en gereinigd;
 • Wanneer je vragen hebt m.b.t. de meest optimale werking van jouw klimaatsysteem kunnen deze worden besproken.

Storing klimaatsysteem

Ik heb een storing aan mijn klimaatsysteem, wat moet ik doen?

Begin altijd met het kort noteren van de storing. Noteer de volgende gegevens;

 • Datum en tijd
 • De storingscode of indien niet beschikbaar een beschrijving van het defect
 • Eventuele extra opmerkingen, bv storing ontstaan na stroomstoring.

Lees de gebruikershandleiding om te controleren hoe je een storingscode kunt uitlezen.

Vervolgens vragen wij je om deze eenmalig te resetten alvorens contact op te nemen met Nova Clima. Het resetten van de warmtepomp doe je door de hoofdvoeding er voor tenminste 30 seconden vanaf te halen.

Let op; het meerdere malen achter elkaar resetten kan schade veroorzaken, doe dit dus maar 1 keer.

Blijft de storing aanwezig? Neem dan contact op met onze storingsdienst op 030 227 0575 of https://novaclima.nl/storing-melden/. Houdt de genoteerde gegevens bij de hand.

Mijn airco doet het (soms) niet maar geeft geen storing aan, hoe kan ik dit oplossen?

Controleer de voeding en haal deze er voor 30 seconden vanaf om het systeem te resetten.

Heb je een multi-split installatie? Controleer dan ook altijd of de verschillende binnendelen niet in een conflicterende bedrijfsmodus staan. Alle binnendelen moeten ofwel in de verwarmingsstand ofwel in de koelstand staan.

Ik heb geen wifi verbinding, hoe los ik dit op?

Indien de wifi verbinding is verbroken kun je zelf de verbinding herstellen. Reset de wifi instellingen naar de fabrieksinstellingen en maak opnieuw verbinding. Lees de gebruikershandleiding hoe je dit kan doen.

Indien je er niet in slaagt om de verbinding tot stand te brengen kan het noodzakelijk zijn om de 5.0GHz verbinding van je router tijdelijk uit te schakelen. De meeste apparatuur is enkel geschikt om verbinding te leggen op  2.4GHz.